MotoGuru.pl

Przeterminowane prawo jazdy wciąż uprawnia do prowadzenia pojazdów

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na pytanie dotyczące ważności prawa jazdy kategorii B, którego termin upłynął 10 listopada. Okazuje się, że w czasie epidemicznym wciąż uprawnia ono do kierowania pojazdami.

Wynika to z przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej. Ważność dokumentów i uprawnień jest zachowana w czasie epidemicznym, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku, stanowiącą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych wywołanych nimi w sytuacji kryzysowej. Przeczytamy o tym na stronie RPO:

Przepis, który ma zastosowanie w tej sytuacji (art. 15zzzw) został dodany powyższą ustawą do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 1842 t.j., 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255). W treści art. 15 zzzw przyjęto, że w przypadku, gdy ważność prawa jazdy czy też uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

W efekcie terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Trzeba jednak pamiętać o limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym: badań lekarskich i psychologicznych (o ile takowe są wymagane), a także wymianie dokumentu na nowy.

Artykuł 15zzzw. dotyczy przedłużenia ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami, w przypadku, gdy ważność m.in. prawa jazdy upływa w okresie stanu obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.