MotoGuru.pl

VW używa AI do monitorowania mediów i wykrywania zagrożeń w łańcuchu dostaw

Grupa Volkswagen inwestuje w technologie zrównoważonego rozwoju. Ale tak samo jak inni producenci samochodów, tak i niemiecki koncern w dużym stopniu uzależniony jest od dostawców. W monitorowaniu aktualnej sytuacji pomaga sztuczna inteligencja.

Audi, Porsche i Volkswagen wykorzystują program oparty na sztucznej inteligencji, opracowany przez austriacki startup Prewave. Aplikacja pozwala na śledzenie wiadomości związanych z dostawcami, publikowanych na łamach mediów i sieci społecznościowych w 50 językach i 150 krajach. Wszystko to w celu jak najszybszego wykrycia potencjalnych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.

Fabryka Volkswagena w Zwickau wykorzystuje wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych.

Innowacyjna technologia jest w użyciu już od października 2020 roku. Analizuje ponad 5000 słów kluczowych, śledząc tematy związane ze środowiskiem w odniesieniu do około 4000 dostawców. Więcej o działaniu Prewave opowiedział Markus Wagner, szef ds. zrównoważonego rozwoju w Porsche:

Prewave umożliwia nam zarządzanie ryzykiem w sposób ukierunkowany – nawet w łańcuchach dostaw niższego szczebla. Sztuczna inteligencja upraszcza złożoną analizę danych, co pozwala nam zwracać się bezpośrednio do partnerów i żądać poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Producent nie chce zrywać relacji biznesowych z dostawcami, tylko z nimi współpracować, aby utrzymać łańcuch dostaw zgodnie z założeniami. Firmie zależy na utrzymaniu poziomu zanieczyszczeń przemysłowych na niskim poziomie, upewniając się, że ogromna sieć zaopatrzenia nie łamie wymogów prawnych. 

Sztuczna inteligencja jest niezwykle efektywna, co potwierdzają słowa Marco Philippiego, szefa strategii zamówień w Porsche:

Kluczową zaletą sztucznej inteligencji jest szybkość, z jaką potrafi rozpoznać ważne wiadomości znalezione w sieci, przekazując je następnie w formie pakietu informacji. Dzięki temu możemy znacznie wcześniej dowiadywać się o zagrożeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, co pozwala na natychmiastowe reagowanie.

Z badań Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że to przemysł odpowiada za ponad połowę emisji kluczowych zanieczyszczeń powietrza, jak również przyczynia się w znacznym stopniu do uwalniania zanieczyszczeń do wody i gleby.