MotoGuru.pl

Przyszła generacja kierowców ciężarówek będzie pracować zdalnie?

Najnowsze badania sugerują, że sztuczna inteligencja może być katalizatorem dla ponad połowy Amerykanów do zostania kierowcami ciężarówek, o ile faktycznie praca mogłaby być wykonywana autonomicznie i zdalnie. Wymogiem byłoby ukończenie odpowiednich studiów.

Einride, szwedzka firma technologiczna, która opracowuje i dostarcza rozwiązania w zakresie transportu towarów w oparciu o pojazdy elektryczne i autonomiczne, opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej we współpracy z firmą OnePoll na temat stanu branży transportu ciężarowego. W ankiecie zbadano nastroje amerykańskich respondentów na styku sztucznej inteligencji i zatrudnienia w całej branży.

Według Deloitte Insights, ponad 37% organizacji zgłosiło wdrożenie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję – to o 270% więcej niż cztery lata temu. Wydatki przeznaczone na rozwój AI mają wzrosnąć ponad dwukrotnie na przestrzeni najbliższych dwóch lat i w 2022 roku sięgnąć poziomu 79 miliardów dolarów. Równolegle ma wzrastać wpływ wywierany przez sztuczną inteligencję na pracowników. W przypadku 71% firm, które skorzystały z innowacyjnych technologii, zmieniły się role zawodowe, a także wachlarz umiejętności wymaganych od pracowników.

Tak prezentuje się autonomiczna ciężarówka firmy Einride.

W oparciu o badania Einride, ponad 44% respondentów nie byłoby zainteresowanych karierą w branży transportu ciężarowego w jej obecnym kształcie. Głównymi powodami są:

  • harmonogramy (29,80%),
  • bezpieczeństwo (38,15%),
  • wynagrodzenie (21,67%), 
  • przekonanie o zbyt wysokich wymogach (27,54%).

Obecnie ponad 3,5 miliona osób w USA pracuje jako kierowcy ciężarówek, ale tylko 10% z nich to kobiety. Ponadto, branża jest znana z długich godzin pracy – prawie połowa wszystkich kierowców ciężarówek pracuje dłużej niż 40 godzin tygodniowo. Co więcej, jest to sektor znany z trudnych warunków i niskiej bariery wejścia (tylko 7% kierowców ciężarówek posiada wyższe wykształcenie).

Według badania przeprowadzonego przez Einride, ludzie byliby skłonni prowadzić ciężarówki, gdyby mogli to robić zdalnie. Aż 56,02% respondentów jest chętnych do takiej roboty, pod warunkiem, że pojazd byłby autonomiczny, a oni mogliby pracować z domu. Z kolei 54,23% ankietowanych byłoby bardziej skłonnych do pracy w weekendy jako kierowca ciężarówki, gdyby mogli wykonywać tę pracę bez nienormowanego czasu lub długich podróży z dala od domu.

Ponadto, prawie połowa (49,05%) respondentów wyraziła chęć uczęszczania na czteroletni uniwersytet, aby zdobyć kwalifikacje kierowcy ciężarówki, wiedząc, że praca ta będzie wykonywana autonomicznie i zdalnie, co zmienia przekonanie, że bycie kierowcą ciężarówki nie jest osiągnięciem edukacyjnym.

Co więcej, w niedawnym badaniu stwierdzono, że 40% millenialsów wybrało pracę ze względu na zrównoważony rozwój firmy, a ponad 10% pracowników stwierdziło, że byliby skłonni nawet obniżyć wynagrodzenie o 5 000-10 000 dolarów, aby pracować w firmie, której wartości są zgodne z ich własnymi.

Według wewnętrznych danych Einride, wykorzystanie autonomicznych ciężarówek ma możliwość zmniejszenia emisji CO2 o 90%. Z kolei 51,84% respondentów ponownie rozważyłoby karierę w branży transportu ciężarowego, gdyby wiedzieli, że będzie ona miała pozytywny wpływ na środowisko.

Robert Falck, dyrektor generalny Einride, wypowiedział się na temat transportu drogowego: 

Branża transportu drogowego jest odpowiedzialna za 7% wszystkich globalnych emisji i oczekuje się, że jeśli nic się nie zmieni, liczba ta wzrośnie o dodatkowe 15%. Sztuczna inteligencja ma zdolność do zmiany branży towarowej od podstaw. Przyszłość zależy od nas.

W wyniku globalnej pandemii, trendy konsumenckie napędzają rozwój sztucznej inteligencji, co skutkuje znacznym wzrostem. Podczas gdy 42,99% czuje zagrożenie z powodu AI, 44% osób byłoby gotowych do nauczenia się nowych umiejętności w dziedzinie autonomicznej jazdy ciężarówką. Z kolei 6 na 10 Amerykanów (60,80%) wyraziło optymizm, co do przyszłości AI, wierząc, że siła robocza dostosuje się do wzrostu liczby miejsc pracy i wyszkoli pracowników. Z tej grupy aż 63,48% respondentów jest zainteresowanych nauką nowych umiejętności, które pozwoliłyby im pracować w sektorze AI.

Wraz z dalszym wzrostem wykorzystania AI firmy staną przed wyzwaniem znacznie większym niż automatyzacja procesów biznesowych. Prawdziwa praca będzie polegała na przebudowie kultury organizacyjnej firmy w celu skorzystania na tym, co umożliwia technologia.