MotoGuru.pl

Sejm przyjął nowelizację dotyczącą hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Ograniczenie prędkości do 20 km/h i nawet 500 zł mandatu – sejm uchwalił nowelizację dotyczącą hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

W końcu jest. Na wczorajszym posiedzeniu sejm uchwalił nowelizację ustawy prawa o ruchu drogowym, regulującej status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Co z niej wynika?

Po pierwsze, hulajnogą będzie trzeba się poruszać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów z prędkością nie wyższą niż 20 km/h.

Po drugie, osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, będą musiały posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. W przypadku osób w wieku od 10 do 18 lat poruszających się na rolkach, wrotkach i deskorolkach nie będą potrzebne żadne uprawnienia.

Po trzecie, w przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu, jadący hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch samochodowy jest dozwolony z prędkością nie wyższą niż 30 km/h. Mimo tego hulajnoga wciąż nie będzie mogła przekraczać 20 km/h.

Sejm w nowelizacji ustawy dotyczącej hulajnóg i UTO zadecydował, że na chodniku piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed hulajnogami.

Po czwarte, w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest poruszanie się chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale wyłącznie gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch odbywa się z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma wydzielonej drogi rowerowej lub pasa ruchu dla rowerów.

Po piąte, w takim przypadku jak opisany powyżej, trzeba będzie poruszać się z minimalną prędkością – dostosowaną do chodu pieszego – ustępować pierwszeństwa pieszym oraz nie utrudniać im ruchu.

Po szóste, nowelizacja przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO (urządzenie transportu osobistego) lub urządzeniem wspomagającym ruch po chodniku (lub drodze dla pieszych) z prędkością wyższą niż pieszego lub nieustąpienie mu pierwszeństwa. Najwyższy mandat – w wysokości 300-500 zł – będzie można otrzymać za jazdę po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego.

Sejm odrzucił szereg poprawek zgłoszonych przez kluby KO i Lewicy oraz koła poselskie Konfederacji i Polska 2050, dotyczące m.in. granicy wieku osoby korzystającej z hulajnogi czy dozwolenia jazdy po drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jeśli nie ma przy niej pasa ruchu dla rowerów.

Najważniejszą informacją na dziś jest to, że skończy się chojrakowanie na chodnikach!